Мария Лалева

By VBorishev

05.04. Хвърленият камък разплиска страховете. Той затвори очи и прошепна заклинанието! Чу се шумът на пустотата. Мария Лалева