Светлана Джамджиева

By VBorishev

13.01. Душата ми е като старо стълбище. Забравиха да назначат чистачка. Стар вестник, хартийки от бонбони, огризка от ябълка. И фасове, много фасове. Ако се обърнеш, там, горе, е светлината. Но стълбището слиза все надолу. Светлана Джамджиева