Михаела Огнянова

By VBorishev

20.11. Гледни точки Малка сплетена сутра с живота чертае небе. Неизровени спомени като корени, до луната рисуват с перце. А там, тъмнината в средата препречила светлината . Дали това е небе? Кой ще го отрече!? Гледните точки в безкрая, следвани от началото и края. Михаела Огнянова