Станислава Станоева

By VBorishev

18.06. Елемент морето е прибой от счупени мозайки легостудено гробище на китовележа в хамака му и си припомням зиматакак остарях под хирургическия вятър(видях смъртта в лицето на любими хора)и как заплаках…пронизват ме самумпустинялисто от палмасушеното на вятъра пране докосва кипариситедали съм елемент от този святили това е моята илюзиясънятмиражът…това ли усвоих през краткото си съществуване…