Силвия Недкова

By VBorishev

22.10. Една и съща кръвза раждане и за война.За кал и за цветя ръце едни и същи.За дявол и за бог един и същ човек. Силвия Недкова