Геновева Дикова

By VBorishev

01.09. И днес морето както винаги се втурна към брега. Намери само следите на човеците и един замислен чадър. Педя след отминалото лято…Отдъхна си, погали нежно пясъка, заличи стъпките – до другата година. Педя след отминалото лято и на крачка от студа… Геновева Дикова