Селект

By VBorishev

24.01. Тишината се слива с тъмното и плете черги тъга. Трябват ми двеста цигари време и точка за отблъскване от сърцето ти. Дай ми огънче… Селект