Румяна Попова-Бакърджиева

By VBorishev

08.10. Бог оплаква душата ти в гордост обвита,неспособна на чиста любов.И сълзите Му бистри в духа ти се вплитат,изтъкани от свят благослов! Румяна Попова-Бакърджиева