Лилия Илиева

By VBorishev

10.02. Викът на рибата е като „Викът“ на Едвард Мунк. Той не може да се чуе. Може да се види. Лилия Илиева