Весела Калеева

By VBorishev

10.03. празната чаша празно сърце… пие бавно, вдишва зима, глас на стъпки в снега… песен някой да налее Весела Калеева

Ирен Илиева

By VBorishev

25.01. Улица празна, задънена душа. Пълна чаша, за миг суета. Глътка любов, горчива следа. Последна цигара, до нова мечта. Ирен Илиева