Стела Огнянова

By VBorishev

30.05. Тя е моят мъжТя е моята женаСтавам по-добре, отколкото умряла… Стела Огнянова