Рен

By VBorishev

26.05. Не, не се чувствам смазана от живота… животът се чувства смазан от мен! Рен