Росица Нинова

By VBorishev

01.11. Дошла от бездната на нищото,в тъмен порив на нощта,перушинка светло от незримото –бяло перце от ангелски крила. Като знак от Всемирното,прашинка Божествена искра,Върховна любов и е името,душата ми докосна и се сля! Росица Нинова