Мария Василева

By VBorishev

16.04. Дланите на тишината – мрачен отпечатък върху избелелите ти думи Мария Василева