Мона Чобан

By VBorishev

01.01. Пухчета от глухарчета е душата ми разпиляна. Вятърът ги подхваща, развява, завихря се около теб. Светлината ти е така магнетична, че ми пречи да се събера в цялост. Още малко и ще успея да те обгърна целия. Мона Чобан