Наталия Дукова

By VBorishev

27.05. Рано или късно идва. Идва срещата с Човека-огледало. Изправиш ли се пред него, отразява те до най-малката подробност. И се виждаш най-после такъв, какъвто си. Човекът-огледало ти дава възможност. Посегнеш ли да удариш, удря и той. Погалиш или се усмихнеш, мигновено ти се отвръща със същото. Горчивината поражда отсреща още горчивина, радостта, огледана, се…