Надежда Костадинова

By VBorishev

28.05. Още малко, още малко и мечтата ще те докосне. Само секунда те дели от това да те отнесе със себе си или завинаги да се отдръпне. Надежда Костадинова