Павлина Соколова

By VBorishev

29.12. ако дърветата са хораако клоните са ръцете имлистата – дланитеи линиите на това листоса линиите на живота ми бих преминала през всички бури и сезониза да разбера…за да намеря…за да стигна… но сега е сезонътна мълчанието и аз просто стояи се взирамвъв всичкикриволичещи пътища Павлина Соколова

Лилия Илиева

By VBorishev

10.02. Викът на рибата е като „Викът“ на Едвард Мунк. Той не може да се чуе. Може да се види. Лилия Илиева