Мис Злостър

By VBorishev

09.11. Тя е грозна; освен това и нахална. Но пък е свободна и може да лети. Кой не би искал да умее да лети? Да може да обиколи места; за които е мечтал? Да стигне до там; докъдето има сили? Или пък да досажда на някой; който му е ужасно неприятен и да го дразни…