Мариана Бусарова

By VBorishev

18.08. Не ще сложим юзди на безкрая.Той в нас ще звъни до омая.Ще тръпне с вълните далечни. В сърцата ще отеква до вечност! Мариана Бусарова