Любомира Тошкина

By VBorishev

04.07. Прозорецът и телефона… бързи стъпки.Така сладко той звучи 30-43.Приятелство. Сестри. Моля те, не се изгубвай ти! Любомира Тошкина