Лора Динкова

By VBorishev

04.06. Очакваме в метафори живота си, това, което казваме и пишем,е всъщност личен предговор към мислите, пред които сме с петна в душите. Лора Динкова