Лили Първанова

By VBorishev

09.03. Ти се събличаш като на лекар. Тази мисъл се счупва в душата ми. Лили Първанова