Катя Славкова

By VBorishev

23.08. Понякога самотата е фаянсова и квадратна. Понякога се спъваш в обичта като в топлото тяло на куче. Катя Славкова