Катя Славкова

By VBorishev

23.08. Понякога самотата е фаянсова и квадратна. Понякога се спъваш в обичта като в топлото тяло на куче. Катя Славкова

Пролетина Славейчова

By VBorishev

13.02. Заменям всеки залък и кокал, получен наготово, за свободата да ги хвана сам, в полет, в битка, дори с цената на гладни зими. Пролетина Славейчова