Мария Георгиева

By VBorishev

17.06. Ще бъда с тебединствено в съня…И в дрезгавите утрини, когатопо паяжинка сребърна се спуска, над моето вълшебно измерениеЗорницата.Съняте моя синя крепост и безвремие,където аз очаквам твоите устнии теб…Когато спя, аз гмурвам се в дълбоката ти нежностсъс силно стиснати очи –така, за всеки случай, ако може да си останеш мойза още миг…Ръцете ти обгръщат, като…

Маргарита Спасова

By VBorishev

18.05. Тази нощ бродех в гората. Студът сковаваше всичко, снегът скърцаше, въздухът беше кристализирал в изначална красота. Моят ангел, Вълкът, бдеше над мен. Забелязахме тъмна купчина в искрящите преспи. Отдалеч приличаше на тревопасно животно. Още топло, пък макар и измръзнало. Маргарита Спасова