Александра Димитрова

By VBorishev

16.06. Реших да броя до 10, докато те чакам, и да си тръгна. 4538, 4539, 4540… до пълно обезличаване. Александра Димитрова

Маргарита Спасова

By VBorishev

18.05. Тази нощ бродех в гората. Студът сковаваше всичко, снегът скърцаше, въздухът беше кристализирал в изначална красота. Моят ангел, Вълкът, бдеше над мен. Забелязахме тъмна купчина в искрящите преспи. Отдалеч приличаше на тревопасно животно. Още топло, пък макар и измръзнало. Маргарита Спасова