Ирина Папанчева

By VBorishev

02.04. Ръцете – застинали птици в пейзажа на тялото й. Какво ли би донесъл разнопосочният им полет: приключение или подслон? Мигът, когато… Запечатай ме. Ирина Папанчева