Николета Манчева

By VBorishev

29.09. Животът Животът като клечка кибритПламва, гори, прегаря, прегаря от страх, ужасОт любови – изгаряш, прегаряш, гориш!Избирай кога да пламнеш, по кой да изгаряшЗащото не избираш своя край!Живей така, че смисъла на огъня да идва от отвъд тебА не да прогаря, самият теб! Николета Манчева /АтелокиН/