Йоана Мирчева

By VBorishev

25.03. В мен живеят едновременно всички жени от моето семейство. С техните очи, мечти, забравени копнежи и хромозомни тайни. Те ме прегръщат с хиляди невидими ръце, за да не се чувствам напълно сама… но не могат, и не могат да разберат защо искам да приличам на някой друг. Йоана Мирчева