Илияна Колева

By VBorishev

18.09. Голотата на една невидима ВселенаИзпепеляваща! Извиваща! Гореща!Стенание в безлунна звездна нощ.Оголена, а толкова човечна…Пламтяща и разрязвана! Ранявана…от острието огнено на нож…През пясъчни пътеки времето,посипвало е с пепел слабостта,и в голотата ѝ, светът е дърпал стреметона грешното, създаващо животот женската душа… Илияна Колева