Ивана Аръчкова

By VBorishev

25.08. Само спомени оставяш ти.Отпечатъци тъмни, от ръцете ти черни, пропити с катран… Но не по тялото, а по душата ми! Ивана Аръчкова