Зорница Петрова

By VBorishev

07.03. Душата ми е сън. Душата ми е мляко. Прясно. Полепнало по горната устна. Възглавница за нечий дом. Студени чаршафи или топла завивка. Остър планински връх. Заскрежен. Полускрит в облаци. Душата ми е манта. Тишина в сумрака, която виждаш. Завързана във времето. Зорница Петрова