Лилия Русева

By VBorishev

10.01. Широко затворени очи – широко затворена душа. Очевидното е функция на душата, не на очите. Мнозина гледат, но не виждат. Лилия Русева