Емилия Луканова

By VBorishev

01.08. Май това ще се окаже върхът, чиято височина се измерва само и единствено с желанието, да го изкачваш отново и отново… Eмилия Луканова