Ева Ковач

By VBorishev

14.01. А можехме да сме на дъното на топлото море, в косите на коралите… Уви, в ада на камъните сме обречени да сме чакъл. Ева Ковач