Диана Георгиева

By VBorishev

06.10. …тогава се почука, и отворих аз на своя страх… „Страница 47”. До най-дълбоките си люлякови мисли. Ти над мене в плътна яворова стая… Топло диша тоя мрак, за да душиш пепелния звук на устни, измежду тънка струя в тенекиения дъжд, на следобедния задух през Септември… Диана Георгиева