Ирен Илиева

By VBorishev

25.01. Улица празна, задънена душа. Пълна чаша, за миг суета. Глътка любов, горчива следа. Последна цигара, до нова мечта. Ирен Илиева