Кристин Димитрова

By VBorishev

29.01. Домовете ни са впили прозорците си един в друг. Дебнат се, охраняват се. Стените ни са защита, отбрана, мрак, мрежа, затвор, път през времето и край на пътя, тухлен живот, квадратни мисли, опрени в съседните. „Не ритай стената отвътре! Килията няма покрив.“ Кристин Димитрова