Марина Евгениева

By VBorishev

17.03. … а нещата просто са. Без умисъл. Обаче винаги някой някъде чака да бъде видян. Марина Евгениева