Галина Енева

By VBorishev

04.08. Ха… Ти си тук?В началото не те забелязах… Толкова си хубаво!И с хората е така…А е добре да се забелязваме. Навреме. Галина Енева