Мария Стефанова

By VBorishev

10.05. Малка тайна, на устните ми блести и искам да я кажа, но не просто така – безплатно… Искам да купя най-голямата буря на света, най-силната страст и да преобърна всичко… А ти ми каза, че съм просто пясък… Мария Стефанова