Любена Нинова

By VBorishev

21.06. Зъбчатите колела на времето се гонят едно друго както ние с теб. Тази безкрайна гонитба е сладкият копнеж по безкрая, който ни обещава безсмъртие и любов. Любена Нинова

Симона Колева

By VBorishev

15.06. Времето тече. Променя се. Пречупва ни през призмата и ни позволява да бъдем нещо ново. И ако спрем някъде, в средата и уловим мига, мига на промяната, може би ще разберем, че все още сме си същите. Единственото променено е обликът на нещо вече виждано. Симона Колева

Мина Мау

By VBorishev

31.01. Моментът на следващия прием. Ще ме свари да се взирам в някакви думи. Напразно. Мракът лепне и всичко е напразно, нахалост, бездруго и като цяло без смисъл. Когато идваш, напомни ми да опитам с обич. Мина Мау