Вилиана Станева

By VBorishev

30.04. ЕдваТи призори в съня си не рисувайЛицето ми и моята косаСъс тялото ми тайно не пирувай,Не чакай да те водя за ръка.Нататък тръгвам сред море божури.Отива ми да крача с вдигната глава.В прехапаните устни сълзи нямам.И теб не чакам. Имам мен. Едва. Вилиана Станева