Ваня Изова Велева

By VBorishev

13.03. Лист сум заглавен меѓу тишината и мразот, со студенило закачено врз снагата ми. спакуван сум некаде помеѓу и само ветрот знае дали ќе пловам или останам нечие сеќавање…јас сум откинато парчезаглавено меѓу тишината и мразот Ваня Изова Велева