Вал Ян-су

By VBorishev

07.10. В дебрите на твоята душа бе тъмно като в непрогледна нощ. Затягаше веригата невидимаотнемаше от мене светлината! Вал Ян-су