Бонка Златарева

By VBorishev

04.10. Край на спектакъла.Завесата падна. Тишина, мрак.Аз искам да говоря.Чуйте ме. Хора, чуйте ме.Не понасям мълчанието и тъмнината.Нека има светлина в прозорците.Нека всеки носи в сърцето си светлинатана чудото ЖИВОТ. Бонка Златарева