Бойка Денева

By VBorishev

05.07. Чуждият очаквам до утредокато бавно събличам миговете на отсъствие животът на последния етаже мансардаот оптични илюзии нощта е регистърна затворените ми устнидокато Ал Жароприглушено нашепва за синя луна а аз прегръщам в съня сиРоденбахи мисля за изгнаниетона Албер и Елена и изобщо се чудя има ли смисъл в това. Бойка Денева