Мария Лалева

By VBorishev

05.10. По чаша вино да отпием и нови приятели да открием. Мария Лалева

Ирен Илиева

By VBorishev

25.01. Улица празна, задънена душа. Пълна чаша, за миг суета. Глътка любов, горчива следа. Последна цигара, до нова мечта. Ирен Илиева

Селект

By VBorishev

24.01. Тишината се слива с тъмното и плете черги тъга. Трябват ми двеста цигари време и точка за отблъскване от сърцето ти. Дай ми огънче… Селект