Люба Батембергска

By VBorishev

09.01. Балерината изправи снага, излезе от ъгъла, отърси мъката и направи поклон. Светлината, отначало само край усмивката й, постепенно заля мрака. Люба Батембергска